Pool kemikalier

Poolvattnet skall vara klart och helt rent från all smuts, såväl synlig som osynlig. Den synliga smutsen avlägsnas huvudsakligen via poolens filter. Den osynliga smutsen är inte bara bakterier, som kan föröka sig mycket snabbt och skapa problem, utan också alger och svampar av olika slag som sprids till poolen, där de finner en gynnsam livsmiljö. Dessa bekämpas och kontrolleras med hjälp av kemiska medel.

Visar 1–16 av 22 resultat